Przyłącz się!

Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby powinien: złożyć deklarację członkowską, wypełnić kwestionariusz firmy, po przyjęciu w poczet członków uiścić wpisowe oraz składkę członkowską. Zgodnie ze Statutem członkowie dzielą się na: zwyczajnych; wspierających; honorowych. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą z zastrzeżeniem art. l ustawy o izbach gospodarczych. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje…

ul. Kaliska 47
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
tel: 63 222 38 45