Gmina Malanów

Gmina Malanów, zajmująca powierzchnię ponad 107 km2 , położona jest w powiecie tureckim, w środkowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. W 17 sołectwach zamieszkuje ją przeszło 6,5 tys. mieszkańców. Gmina leży pomiędzy miastami Kalisz i Turek,   a przez jej środek przebiega droga wojewódzka łącząca oba miasta. W centrum gminy wspomniany szlak krzyżuje się z drogą powiatową, umożliwiając szybki dostęp do dwóch węzłów autostrady A2, które znajdują się w okolicach Konina i Koła.

Znakomita lokalizacja w połączeniu z przedsiębiorczością mieszkańców, inwestorami poszukującymi optymalnych warunków oraz otwartością władz gminy, umożliwiły powstanie w Malanowie niemieckiej firmy produkcyjnej „Sun Garden”. To jeden z największych europejskich producentów mebli ogrodowych, zatrudniający obecnie w Malanowie ponad 2.000 osób i współpracujący z licznymi podwykonawcami z regionu turecko-kaliskiego. Poza „Sun Garden” na terenie gminy aktywnie działa wielu mniejszych przedsiębiorców, przede wszystkim z branż produkcji i przetwórstwa żywności, transportu, produkcji drzewnej oraz reprezentujących szeroki wachlarz branż usługowych. Regionalny potentat finansowy – Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie – działa poprzez 7 placówek, zlokalizowanych w 3 powiatach i 2 województwach.

Pomimo widocznego udziału przemysłu Gmina Malanów jest nadal gminą rolniczą z dominującą produkcją roślinną i hodowlą bydła mlecznego. Użytki rolne stanowią ok. 60% jej powierzchni. Znaczną część gminy zajmują tereny leśne, stanowiące ostoję bujnej fauny i flory. Gmina położona jest niezwykle malowniczo, rzeźba terenu jest bogata i zróżnicowana. Wzgórza, pola wydmowe, torfowiska i potorfowe zbiorniki wodne zdumiewają oczekujących od wielkopolski równinnych krajobrazów.

Dominujące przestrzenie pól i lasów, dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i wodociągowa, sieć szkół i przedszkole, boiska i obiekty sportowe, infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sprawiają, że Gmina Malanów jest nie tylko dobrym miejscem pracy, ale także miejscem wybieranym do zamieszkania. Liczba mieszkańców gminy, co jest ewenementem w tej części wielkopolski,  systematycznie wzrasta. A na kolejnych, przyszłych mieszkańców czekają działki budowlane zlokalizowane na terenie całej gminy. O jakość życia dbają gminne jednostki i instytucje: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Centrum Kultury i Sztuki, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz wspierane przez samorząd liczne organizacje pozarządowe.

Wśród atrakcji, które warto zobaczyć jest między innymi rosnący w Kotwasicach, mający ponad 500 lat dąb Bartek i rosnąca w Celestynach sosna pospolita o obwodzie pnia wynoszącym ponad 330 cm. Wśród zabytków kultury warto obejrzeć drewnianą dzwonnicę     z XVIII wieku i drewniany kościół z końca XIX wieku zlokalizowane w Malanowie. Na miłośników sportu czeka szereg tętniących życiem boisk, dedykowanych różnym sportowym dyscyplinom. Dzieci mogą aktywnie spędzić czas na rozmieszczonych w całej gminie placach zabaw. Liczne wydarzenia kulturalne organizują zarówno gminne jednostki, jak i aktywnie działające organizacje pozarządowe oraz sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Inwestorzy, niezwykle mile widziani i cenieni, otrzymają nie tylko informacje i pomoc ze strony urzędu gminy, ale czekają też na nich usytuowane przy drodze wojewódzkiej tereny inwestycyjne.

A o wszystkim, co dzieje się w gminie można przeczytać na portalu: malanow.pl tworzonym przez całą społeczność gminną.

Dane teleadresowe:
Ul. Turecka 16,
62-709 Malanów
Tel: 63 288 30 83
e-mail: gmina@malanow.pl