Kancelaria Adwokacka Sawicki Marciniak S.C.

 

Adwokat Marek Sawicki po ukończeniu aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Koninie pracował od 1992 r. jako Sędzia Sądu Rejonowego w Kole następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Turku. W trakcie praktyki zawodowej był okresowo oddelegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe prawa europejskiego w Polskiej Akademii Nauk oraz studia podyplomowe ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką w Turku, która z należną atencją podejmuje się prowadzenia spraw, zwłaszcza trudnych i precedensowych. Doświadczenie, rzetelność i skuteczność budują kapitał kancelarii głównie dzięki sukcesom jej klientów.

W praktyce adwokata szczególne miejsce zajmują następujące dziedziny prawa:
– Prawo cywilne (między innymi – odszkodowania z tytułu wypadków drogowych i innych zdarzeń i umów, zwrot opłat za karty pojazdu, sprawy o zapłatę, spadkowe, z umów sprzedaży i gwarancji, o najem, o dzieło, o roboty budowlane,sprawy związane z nieruchomościami i lokalami, pozwy zbiorowe, ubezpieczenia w tym wypłaty z tzw. polis posagowych PZU, waloryzacjach świadczeń, windykacja także dochodzenie roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia, sprawy z postępowania egzekucyjnego).
– Prawo gospodarcze (między innymi- doradztwo prawne, negocjacje treści umów, postępowanie pojednawcze, zastępstwo procesowe, windykacja wierzytelności, spółki)
– Prawo rodzinne i osobowe (między innymi-rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, sprawy z małoletnimi, ubezwłasnowolnienie)
– Prawo karne (między innymi – przygotowywanie pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego i przed sądem, reprezentacja pokrzywdzonego, obrona, sprawy prowadzenia pojazdów i rowerów pod wpływem alkoholu, wypadki drogowe)
– Prawo pracy (między innymi – odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy)

Formy usług świadczonych przez adwokata:
– ustne porady prawne
– pisemne opinie (analiza różnych stanów prawnych ich prognoza, w tym umów, spraw sądowych)
– prowadzenie negocjacji (w sprawach rodzinnych w tym rozwodowych, o podział majątku, z prokuraturą, w sprawach sądowych)
– reprezentacja przed sadami i w postępowaniu przygotowawczym – jako pełnomocnik procesowy, oskarżyciel albo obrońca ustanowiony z urzędu albo z wyboru.