ZPiH ZESIUK

Zakład Produkcji i Handlu Zesiuk funkcjonuje od 1 lutego 1982 roku. Założycielem i właścicielem firmy jest Antoni Zesiuk.

W 1991 roku firma Zesiuk podjęła produkcję lodowa a od 2001 roku została uruchomiona produkcja pierogów i wyrobów kulinarnych mrożonych. Produkcja ta z sukcesem jest kontynuowana do dzisiaj.

Firma zajmuje się również handlem i dystrybucją lodów i żywności mrożonej innych uznanych producentów. Lody i pierogi wytwarzane są w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Turku, natomiast dystrybucja wyrobów mrożonych odbywa się z nowoczesnego Centrum Dystrybucji Chłodniczej w miejscowości Olszówka.

Zesiuk obsługuje zarówno sieci i kupców detalicznych jak też odbiorców hurtowych.

Kupcy detaliczni obsługiwani przez firmę zlokalizowani są na terenie województwa wielkopolskiego, kujawskiego i łódzkiego, natomiast odbiorcy hurtowi zaopatrywani są na terenie całego kraju.

W firmie został wdrożony i dobrze funkcjonuje System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. Firma regularnie opracowuje i wprowadza do sprzedaży nowe produkty z zastosowaniem tradycyjnych receptur i surowców .

Firma posiada szereg wyróżnień i nagród a od 2004 roku prawo użytkowania znaku i certyfikatu „Wielkopolska Jakość”.

Firma Zesiuk co dwa lata poddaje się procesowi samooceny i wizytacji przez ekspertów Wielkopolskiego Instytutu Jakości. W grudniu 2010 roku firma pozytywnie przeszła kolejny proces weryfikacji i utrzymała prawo użytkowania znaku jakości.

W uznaniu dla wysokiego standardu współpracy z partnerami handlowymi firma otrzymała w 2004 roku Złoty certyfikat Fair Play.

W całym okresie swojego istnienia firma bierze udział w akcjach charytatywnych i wspiera swoimi produktami instytucje i osoby tego oczekujące.

Dane teleadresowe:
ul. Tuwima 9
62-700 Turek
63 289 20 64
zesiuk@zesiuk.pl
sekretariat@zesiuk.pl

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl