Wsparcie dla bezrobotnych 

Dotacje 

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
1. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
2. Osoby w wieku 30 lat i więcej,
3. Osoby zamieszkujące w powiatach: tureckim, kolskim, kaliskim i miasto Kalisz,
oraz spełniające minimum jeden z poniższych warunków:
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie.

 

W ramach projektu oferujemy:
– udzielenie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej – ok. 25.000,00 zł,
– wsparcie pomostowe przez 6-9 miesięcy prowadzenia działalności – ok. 1.600,00 zł/m-c,
– wsparcie pomostowe doradcze,
– specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Szkolenia i staże

Proponujemy bezrobotnym udział w projektach projektach współfinansowanych z środków unijnych, których zadaniem jest podniesienie kwalifikacji i aktywizacja na rynku pracy.

Dla kogo?

– osoby pozostające bez pracy,
– z wykształceniem gimnazjalnym lub średnim,
– zamieszkujący teren powiatu tureckiego, konińskiego lub kolskiego,
– osoby nie będące posiadaczami gospodarstwa rolnego.

Nasza oferta:

– kurs zawodowy  na terenie Turku,
– 3 miesięczny staż,
– indywidualna opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
– wypłacamy stypendium za udział w szkoleniu, zwracamy koszty dojazdu, zapewniamy wyżywienie na kursach

Szkolenia i staże realizowane są w ramach projektów „Czas na aktywizację” 1.2.1 POWER oraz  „Twoja Indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej” 6.2. WRPO. Więcej informacji w zakładce PROJEKTY.

 

Wsparcie przy tworzeniu biznesplanów i wniosków 

W Tureckiej Izbie Gospodarczej przygotujemy dla Ciebie skuteczny biznesplan do działania 6.3.1. oraz wniosek o przyznanie środków na podjęcia działalności z PUP. Posiadamy grupę doświadczonych doradców, pisane przez nas biznesplany odnosiły sukcesy w wielu projektach. Gwarantujemy pełen profesjonalizm. Przyjdź i przekonaj się sam o naszej skuteczności!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie biura TIG – ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, tel: 63 289 18 89

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl