Dane teleadresowe:
Ogrodowa 5,
62-700 Turek
e-mail: karol-mac@wp.pl
nr tel. 539 304 172