Ivo – Net Krzysztof Pakuła

Zakres działania:

Głównym działaniem firmy jest ochrona aktywów spółek przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.
Obecnie obejmuje ona stałą współpracę z podmiotami typu softwarehouse, spółkami z rynku NewConnect i funduszami
inwestycyjnymi wspierającymi startupy tworzące innowacyjne rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy.
Cyberbezpieczeństwo firmowych sieci i zasobów IT.
•  Analiza zagrożeń cybernetycznych w przedsiębiorstwie;
•  Audyty bezpieczeństwa sieci i zasobów IT w oparciu o normę ISO 270001;
•  Szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa w firmie i życiu prywatnym;
•  Bieżący konsulting – ochrona firm przed cyberzagrożeniami.

Bezpieczne przetwarzania danych – RODO
• Audyt RODO i compliance przepisów w przedsiębiorstwach;
• Współpraca z podmiotami w zakresie implementacji przepisów RODO;
• Świadczenie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
• Reprezentowanie podmiotów w kontaktach z UODO;
• Szkolenia pracowników z zasad bezpiecznego przetwarzania danych – RODO.

Kwalifikacje:
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
• Bezpieczeństwo państwa – zarządzanie kryzysowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Studia podyplomowe – Ochrona danych osobowych i sieci teleinformatycznych;
• Studia podyplomowe – Audyt systemów informatycznych.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
• Studia podyplomowe – Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Licencje i certyfikaty:
• TUV NORD Polska;

• Certyfikat z zakresu Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO /IEC 27001:2017;
• Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Kontakt:
+48 570 790 302
krzysztofpakula72@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/krzysztof-paku%C5%82a-52664518b