Uzdrowisko Wysowa S.A.

Dane teleadresowe:
Wysowa Zdrój 149 38-316
Tel.  133532200
E-mail: sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl
Strona internetowa: www.uzdrowisko-wysowa.pl