PolGuard® Consulting Sp. z o.o.

 

PolGuard® Consulting Sp. z o.o. jest na naszym rynku pierwszą spółką, która została utworzona w 2004 roku w Warszawie, po to by specjalizować się w problematyce ochrony danych osobowych i do dziś jest jedyną, która przed rozpoczęciem działalności zarejestrowała swoje zbiory danych osobowych w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i na  bieżąco je aktualizuje. Sprawdzenia stanu rejestracji zbiorów można dokonać pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_advanced.dhtml

Już w drugim roku działalności za osiągnięcia w działalności doradczej PolGuard® Consulting Sp. z o.o. została finalistą Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Doradztwa® im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2005.

W 2009 roku otworzyliśmy biuro regionalne w Turku, w 2013 roku uzyskaliśmy status firmy Strategicznej w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

PolGuard® Consulting Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych:

  • Audyty;
  • Szkolenia;
  • Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych;
  • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
  • Reprezentowanie klientów i udział w kontrolach prowadzonych przez GIODO.

PolGuard® Consulting Sp. z o.o. obsługuje zarówno jednostki administracji, fundacje, stowarzyszenia, kancelarie adwokackie, biura rachunkowe, gabinety lekarskie, od jednoosobowych działalności gospodarczych po międzynarodowe koncerny.

O profesjonalizmie i jakości realizowanych usług najlepiej świadczą klienci spółki wśród których są firmy takie jak np. Motorola Polska Sp. z o.o., Novartis Poland Sp. z o.o., Servier polska Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Lek polska Sp. z o.o., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Onninen Sp. z o.o., Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych: Glass-Brudziński, Mariusz Witkowski, Roman Comi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej i wielu innych klientów od 2004r.

Dziękujemy za okazane nam dotychczas zaufanie przez lokalnych pracodawców w tym również członków Tureckiej Izby Gospodarczej którzy powierzyli nam opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych i razem z nami figurują w rejestrze GIODO, np. Andrewex Sp. z o.o., PPHU Zielonym do góry, Biuro Księgowe Beata Gradzik, OBA – Trans Sp. z o.o., PPUH „VITO”, Gminy: Turek, Brudzew, Władysławów, Malanów, Dobra, Kwęczyn

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzimy działalność charytatywną, wspieramy takie organizacje jak: Fundację Sprzymierzeni z GROM, Fundację Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier, Fundację Promocji Bezpieczeństwa, Warszawski Klub Rotariański.

Profesjonalny poziom usług PolGuard Consulting Sp. z o.o. zapewniają przede wszystkim doskonale przygotowani i doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem. O jakości naszych usług świadczą również koncesje i certyfikaty, jakimi dysponuje spółka:

  • Koncesja MSWiA nr L-0245/03 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
  • Certyfikat o wpisaniu pod numerem 825 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia;
  • Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług w ramach Programu Phare 2002 „Dostęp do Innowacyjnych Usług Doradczych”, w zakresie: Audyty i konsultacje, wdrożenia systemów ochrony danych osobowych.
  • Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, jakimi dysponują nasi konsultanci;
  • Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o sumie gwarancyjnej 1 000 000 PLN.

Konieczność przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości, czy Kodeksu pracy jest u większości pracodawców sprawą oczywistą i nie budzi wątpliwości. Powszechnie znane są także konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ochronę informacji, a zwłaszcza ochronę danych osobowych. Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie mogą ponieść z powodu nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Więcej informacji o naszej ofercie znajdziecie Państwo na stronie: www.polguard.pl

Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów świadczących usługi w zakresie ochrony danych osobowych, którego nie dotyczy powiedzenie „Szewc bez butów chodzi”.