Centrum Technologii Edukacyjnych INTJO Sp. z o.o.

ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
e-mail: sekretariat@intjo.pl
strona internetowa: www.intjo.pl