Gmina Turek

 

Zajmuje obszar 109,4 km². Pod względem obszaru sytuuje ją na 5 miejscu wśród 9  gmin powiatu tureckiego. Teren Gminy Turek zamieszkuje 8918 osób (według danych na 31.12.2013 r.). Analiza retrospektywna poziomu zaludnienia gminy, wskazuje na występowanie tendencji wzrostowej. Na terenie gminy Turek jest zarejestrowanych ok. 450 podmiotów gospodarczych. Są to głównie małe firmy prowadzone przez osoby fizyczne, zajmujące się działalnością handlową, różnymi usługami, a także działalnością przemysłową typu rzemieślniczego.

Przez teren gminy Turek przebiegają dwie drogi krajowe nr 72 Konin – Turek – Uniejów, nr 83 Turek-Sieradz oraz jedna wojewódzka nr 470 Kościelec – Turek – Kalisz. Dogodne położenie komunikacyjne czyni z gminy Turek atrakcyjne miejsce do inwestowania.

W miejscowości Szadów Pański znajdują się objęte planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą.

Dane teleadresowe:
Ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek
e-mail: ug@gmina.turek.pl
Tel: 63 279 40 60