ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

Usługi prototypowania (skan 3D, druk 3D, druk wielkoformatowy)
e-mail: prototypownia@tig.turek.pl

 

 

 

Monika Kozłowska

Monika Kozłowska

Dyrektor biura TIG

tel. 665 999 664
mail: m.kozlowska@tig.turek.pl 

Tobiasz Guźniczak

Tobiasz Guźniczak

Asystent Dyrektora biura - Konsultant/Doradca TIG

tel.  665 999 604
mail: biuro@tig.turek.pl
Ewa Kowalska

Ewa Kowalska

Konsultant/Doradca

tel. 665 998 899
mail: e.kowalska@tig.turek.pl 

Marta Zasada

Marta Zasada

Konsultant

tel.  665 999 663
mail: m.zasada@tig.turek.pl 

S.ul.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:
1.Administratorem danych osobowych jest Turecka Izba Gospodarcza ul. S.Żeromskiego 37,62-700 Turek
Dane kontaktowe: Turecka Izba Gospodarcza., ul. S. Żeromskiego 47, 62-700 Turek tel. 63 2891889 fax. 63 2891889, email: biuro@tig.turek.pl
2.Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
3.Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
4.Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
5.Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).

6.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.