ul. Kaliska 47
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

ul. Jedwabnicza 4 (pokój nr 3)
62-700 Turek
tel: 63 222 38 45

Monika Kozłowska

Monika Kozłowska

Dyrektor biura TIG

tel. 665 999 664
mail: m.kozlowska@tig.turek.pl

Anna Goszczyk

Anna Goszczyk

Zastępca Dyrektora biura TIG

tel. 665 999 663
mail: a.goszczyk@tig.turek.pl

Tobiasz Guźniczak

Tobiasz Guźniczak

Asystent Dyrektora biura - Konsultant/Doradca TIG

tel.  665 999 604
mail: biuro@tig.turek.pl

Ewa Kowalska

Ewa Kowalska

Konsultant/Doradca

tel. 665 998 899
mail: e.kowalska@tig.turek.pl

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04. 2016 r. („RODO”), które zastępuje dotychczasowe przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Ogólnie temat ujmując zapisy RODO mają na celu wprowadzenie większej kontroli nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane.
W związku z powyższym przypominamy, że administratorem Państwa danych jest Turecka Izba Gospodarcza z siedzibą w Turku (ul. Kaliska 47, 62-700). Kontakt z nami jest również możliwy poprzez telefon (63 289 18 89) lub e-mail biuro@tig.turek.pl. Dane osobowe członków TIG są przetwarzane w ramach działalności statutowej, natomiast dane klientów są przetwarzane wyłącznie w ramach świadczonej usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Jednocześnie zapewniamy Państwa, że Turecka Izba Gospodarcza dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.