Kancelaria Notarialna V. Sawicka

Notariusz Violetta Sawicka po ukończeniu aplikacji notarialnej wykonuje zawód notariusza od 1995 r. Kancelarię notarialną z siedzibą w Turku prowadzi od 2001 r.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która w zakresie swojego zawodu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zadaniem notariusza jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez dokonywanie z należytą starannością czynności notarialnych, przy poszanowaniu i uwzględnieniu praw oraz słusznych interesów stron, jak i innych podmiotów, których mogą dotyczyć skutki prawne tych czynności. 

Czynności notarialne:

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności;

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza poświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Kontakt:

Kancelaria Notarialna Violetta Sawicka 

ul. Legionów Polskich 1/48
62-700 Turek

tel. 063 2785770
lub 572 641 417
fax. 063 2784809
tel. kom. 501 523 993
sawicka@rejent.poznan.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-17.00
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek : 7.30-15.30
Sobota- Niedziela- przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne lub bezpośrednie ustalanie terminu i godziny spotkania z Notariuszem.

 

 

Czynności notarialne

Zg

Czynności notarialne

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności;

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza poświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

odnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności;

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza poświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
tel: 63 222 38 45