Notariusz Violetta Sawicka po ukończeniu aplikacji notarialnej wykonuje zawód notariusza od 1995 r. Kancelarię notarialną z siedzibą w Turku prowadzi od 2001 r.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która w zakresie swojego zawodu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Zadaniem notariusza jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez dokonywanie z należytą starannością czynności notarialnych, przy poszanowaniu i uwzględnieniu praw oraz słusznych interesów stron, jak i innych podmiotów, których mogą dotyczyć skutki prawne tych czynności. 

Czynności notarialne:

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne,
  • sporządza poświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kontakt:
Kancelaria Notarialna Violetta Sawicka 
ul. Legionów Polskich 1/48, 62-700 Turek (blok na przeciwko Sądu Rejonowego)

tel. 063 2785770 lub 572 641 417
fax. 063 2784809
tel. kom. 501 523 993
adres e-mail: sawicka@rejent.poznan.pl
adres strony internetowej: www.notariusz.turek.pl

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl