OŚRODEK SZKOLENIOWY I JĘZYKÓW OBCYCH
„TUREX-BIS”

„Turex” posiada certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach Nr206/Cer-138/ oraz wpis do ewidencji placówek oświatowych Kuratorium Oświaty Nr E-215, Woj.Urzędu Pracy Powiatowego Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Turku nr6/2008, uprawnienia do prowadzenia zag. bhp Nr 98/06, p.poż Nr 23/06, p. pomocy Nr 6/3/2011.

Działalność szkoleniową prowadzi od 1998r. Baza szkoleniowa znajduje się w Szkole Podstawowej nr1 w Turku. Ośrodek posiada niezbędne środki dydaktyczne, własne materiały metodyczne, programy szkoleń, wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę wykładowców i instruktorów. Główne kierunki szkoleń to kursy i seminaria z zakresu:
– języków obcych
– kierowców wózków,
– księgowości i rachunkowości,
– BHP,
– pedagogiczne,
– paracowników służb,
– uprawnienia urzędu regulacji energetyki,
– operatorów suwnic, wyciągarek i innych,
– czeladnicze i mistrzowskie,
– przygotowania do pracy wg zapotrzebowania klienta i zleceń

Szkolenia realizowane są m.in. pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego, SEP w Koninie, ODK Mysłowice