NZOZ ARS MEDICAL

 

NZOZ ARS MEDICAL Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych powołany został na wniosek dr n. med. Józefa Krawczyka wpisem do ewidencji działalności gospodarczej dnia 23.11.2003r. 01.01.2004r. rozpoczęto świadczenie usług medycznych dla osób ubezpieczonych w NFZ w zakresie ginekologii i położnictwa oraz innych poradni specjalistycznych.

W chwili obecnej Ars Medical świadczy usługi w następujących poradniach:
– kardiologiczna
– onkologiczna
– reumatologiczna
– diabetologiczna
– neurologiczna
– medycyna sportowa
– okulistyczna
– urologiczna
– osteoporozy
– logopedyczna.

NZOS Ars Medical realizuje procedury zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Więcej informacji: www.arsmedical.pl