Podpis elektroniczny


Od 03.06.2014 r. Turecka Izba Gospodarcza świadczy usługi w zakresie sprzedaży usług certyfikacyjnych (e-podpisu).

Podpis elektroniczny jest narzędziem identyfikującym uczestników wymiany dokumentów elektronicznych oraz służącym przyjęciu odpowiedzialności za ich treść.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Może być on obecnie stosowany m.in. do :

  • elektronicznego podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
  • w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
  • podpisywania faktur elektronicznych,
  • zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG)
  • składania deklaracji celnych i podatkowych,
  • zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS),
  • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
  • podpisywania dokumentacji medycznej

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży podpisu elektronicznego uzyskać mogą Państwo w biurze Tureckiej Izby Gospodarczej, przy ulicy Żeromskiego 37 w Turku. Serdecznie zapraszamy!

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl