Gmina Przykona 

 

Powierzchnia gminy wynosi, 111 km2. Na jej terenie znajdują się 33 miejscowości, które zamieszkuje łącznie 4250 mieszkańców. W środkowej części gminy znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 140ha. Na środku zbiornika znajduje się wyspa której powierzchnia wynosi ok. 3 ha. Wzdłuż wschodnich brzegów zbiornika rozpościera się duży kompleks lasów, którego część jest zaliczana do obszaru krajobrazu chronionego.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 6,5 tys. ha , z tego 83% stanowią grunty orne, 19,1% użytki zielone a 0,6% sady. Istnieje na terenie 790 gospodarstw indywidualnych o różnej wielkości.

W północno-wschodniej części występują złoża węgla brunatnego eksploatowane metodą odkrywkowa, przez Kopalnie Węgla Brunatnego „ADAMÓW” z siedzibą w Turku. Południowo – wschodnią cześć stanowi kompleks lasów zaliczanych do obszaru krajobrazu chronionego. Okolice Ewinowa i Smulska, częściowo porośnięte są lasem sosnowym, dużo jest brzóz, świerków, olch i dębów. Gmina ma dobrze rozbudowana infrastrukturę techniczna, większość dróg, w tym 80% gminnych o nawierzchni asfaltowej, automatyczny system łączności telefonicznej, zwodociagowane są wszystkie miejscowości. Bliskość Turku z którym gmina ma dobre połączenie zapewnia możliwość korzystania, ze skoncentrowanych w mieście usług, w tym także instytucji obsługujących działalność gospodarczą.

więcej informacji o Gminie: http://www.przykona.pl

Dane teleadresowe:
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
tel. 63 279 10 12
e-mail: przykona@przykona.pl