Usługi doradcze

Turecka Izba Gospodarcza świadczy profesjonalne specjalistyczne doradztwo w następujących dziedzinach:

  • profesjonalne doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;

-kompleksowe przygotowanie wniosków do Powiatowych  Urzędów Pracy na otrzymanie dotacji inwestycyjnej.

-wypełnianie  formularzy  rekrutacyjnych dla klientów zamierzających ubiegać się o dotacje  na rozpoczęcie działalności gospodarczej z zewnętrznych źródeł finansowych.

-kompleksowe przygotowanie biznes planów wraz z załącznikami do odpowiedniej instytucji finansującej.

-rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, KRS.

Zapraszamy do Centrum Biznesu i Innowacji TIG, gdzie realizowane są  usługi specjalistycznego  doradztwa dla przedsiębiorców w dziedzinie:

 

eksportu – strategia wejścia online oraz offline na rynki zagraniczne, przygotowywanie raportów odnośnie barier i wymogów danego rynku zagranicznego. Audyt eksportowy – ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzania jej produktów (towarów lub usług) na rynki zagraniczne. Badanie szans wejścia na rynek zagraniczny. Badanie wybranego rynku zagranicznego pod kątem wprowadzania tam produktów (towarów lub usług) firmy. Kreowanie wizerunku MŚP za granicą w tym marketing w handlu zagranicznym. Międzynarodowy marketing internetowy z uwzględnieniem działań SEM, SEO, Social Media. Branding na rynki zagraniczne – dostosowanie marki do potrzeb rynku docelowego. Badanie potencjał kanałów reklamowych dostępnych na rynku zagranicznym. Optymalizacją kampanii reklamowych na rynkach zagranicznych. Dostosowanie przekazu reklamowego do odbiorców na rynku docelowym. Tworzenie materiałów reklamowych w językach zagranicznych. Organizacja misji i stoisk wystawienniczo-promocyjnych. Prowadzenie rozmów i negocjacji międzynarodowych z kontrahentami zagranicznymi.

 

marketingu – analiza i przygotowanie planów marketingowych – marketing mix,

 

finansów – analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarządzaniu płynnością, określanie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, przygotowywanie dokumentacji stanowiących podstawę ubiegania się o kredyty lub pożyczki;

 

prawa – w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, rejestracja spółek, obsługa prawna w trakcie funkcjonowania firm, kompleksowa pomoc przy ewentualnym zawieszaniu/ likwidacji firm, zamówienia publiczna dla MSP.

 

planowania i zarządzania –  zasobami ludzkimi, finansami, zarządzanie strategiczne. Doradztwo z metodyki zarządzania projektami wg założeń PRINCE2®. PRINCE2 to powszechnie rozpoznawana metodyka zarządzania projektami. Jako międzynarodowo doceniany standard często jest wyznacznikiem profesjonalizmu oferentów w przetargach, a zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2 pomaga realizować projekty w przewidywalnych granicach, dostarczając wyższej kadrze kierowniczej efektywną informację zarządczą. PRINCE2 dostarczy Państwu zestaw najlepszych praktyk zarządzania projektami, z którego każda firma/instytucja korzysta na właściwy dla niej sposób zaspokajając swoje realne potrzeby.

 

zarządzania jakością (w tym wprowadzania systemów zarządzania jakością);

 

systemu wczesnego ostrzegania – doradztwo dla firm w zakresie ich wsparcia w sytuacja kryzysowych, wynikająca m.in. z możliwości jakie daje ustawa Prawo Restrukturyzacyjne.

 

pomocy publicznej – doradztwo w obszarze wsparcia inkubowanym firmom w tematyce pomocy publicznej.

 

pozyskiwania kapitału i inwestorów – wsparcie firm w pozyskiwaniu kapitału i inwestorów.

 

obsługi inwestora – zapewnienie wsparcia w tematyce związanej z obsługą inwestora.

 

marketingu internetowego – doradztwo w zakresie planowania i rozwoju marketingu internetowego obszaru działalności firm.

 

programowania dla firm – tworzenie aplikacji internetowych współpracujących z bazą danych.

 

doradztwa technologicznego – audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, analiza otoczenia rynkowego i konkurencyjności w kontekście dostępnych technologii, ocena innowacyjności technologicznej, wdrożenie innowacji.

 

  • specjalistyczne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosku o dotacje oraz rozliczanie projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej;
  • specjalistycznej rekrutacji pracowników;
  • wykonywania biznes planów na zlecenie;
  • kojarzenie partnerów gospodarczych.

 

Profesjonalne doradztwo specjalistyczne świadczone jest  przez Doradców Tureckiej Izby Gospodarczej oraz Ekspertów zewnętrznych współpracujących z Izbą.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w siedzibie biura TIG – ul. S. Żeromskiego 37, 62-700 Turek

 

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl