PGKiM Sp. z o.o.

PGKiM Sp. z o.o. w Turku jest jednym z niewielu w skali kraju Przedsiębiorstwem, skupiającym w jednej strukturze całe spektrum usług komunalnych. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 1956 roku.

Na przestrzeni ponad 55-letniej historii zmieniało i poszerzało wielokrotnie zakres swojej działalności. Pierwsze znaczące zmiany miały miejsce w 1991 roku i związane były z przejęciem Zakładu Energetyki Cieplnej, będącego wcześniej częścią składową Przedsiębiorstwa „Energogaz” w Koninie oraz  Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji funkcjonującego do tego czasu w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

 

   Ostatnia zmiana dotyczyła formy organizacyjno-prawnej Przedsiębiorstwa i z dniem 01.01.1999r. Przedsiębiorstwo państwowe przekształcone zostało w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Turek.

Spółka posiada bardzo duże doświadczenie w świadczeniu usług komunalnych,  co  wynika z faktu,  iż istnieje  na  rynku  już  50 lat i czego dowodem są uzyskane przez Spółkę wszelkiego rodzaju wyróżnienia oraz certyfikaty.

Główny nacisk nasze Przedsiębiorstwo kładzie na dokładne poznanie potrzeb klienta, w dalszej kolejności doradzamy, konsultujemy, przedstawiamy ofertę, dostosowując się w pełni do konkretnego zapotrzebowania klienta. Zlecenia wykonujemy starannie i terminowo ponadto jesteśmy elastyczni i co najważniejsze konkurencyjni cenowo!!

Przedsiębiorstwo realizuje swoją działalność poprzez cztery wyodrębnione organizacyjnie Wydziały:

– Wydział Zarządzania Nieruchomościami
– Wydział Wodociągów i Kanalizacji
– Wydział Transportu, oczyszczania miasta i Administracji Gospodarczej
– Wydział Energetyki Cieplnej

Dane teleadresowe:
ul. Polna 4
62-700 Turek
tel. 63 280 03 23
e-mail: pgkim-turek@pgkim-turek.pl

 

Wirtualne biuro

 


ul. Stefana Żeromskiego 37
62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl