Od 25 stycznia 2023 r. rusza program „Energia dla wsi”. W jego ramach rolnicy oraz spółdzielnie energetyczne otrzymają dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, wodne, wiatrowe, biogazownie oraz magazyny energii.

👉Nabór potrwa od 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2023 roku.

👉Dostępne są dwie formy dofinansowania:

➡️pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta;

➡️dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta.

📍Dofinansowanie przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe – pożyczka może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych.

📍Dofinansowanie na elektrownie wodne i biogazownie, dotacja może sięgnąć do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, a na magazyn energii, dotacja może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych.

Przy czym maksymalny poziom dotacji może zostać zwiększony o:

➡️20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

➡️10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy.

📍Ze wsparcia skorzystać mogą skorzystać:

➡️rolnicy, czyli osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi:

➡️gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub

– dział specjalny produkcji rolnej.

➡️spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami,

➡️powstające spółdzielnie energetyczne – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

📍W ramach programu rolnicy będą mogli finansować:

➡️instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW,

➡️elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW,

➡️magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

📍Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:

➡️instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW,

➡️magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach powyższej inwestycji.