Rada Tureckiej Izby Gospodarczej z absolutorium

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Tureckiej Izby Gospodarczej. Prezes Damian Brzóska wraz Dyrektor Moniką Kozłowską przedstawili sprawozdanie z działalność Rady za ostatni rok. Podczas spotkania ważną dyskutowaną kwestią przez...