Zaproszenie do wsparcia akcji Ambulans-Pandemia

Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do wsparcia finansowego zakupu Ambulansu typu B, w ramach akcji „Ambulans-Pandemia”. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 300 000 zł (specyfikacja planowanej do zakupu karetki w załączeniu). Wszystkim osobom, które...

Nowy adres biura TIG

Uprzejmie informujemy, iż od 1 kwietnia 2020 r. zmianie uległ adres siedziby biura Tureckiej Izby Gospodarczej. Nowa siedziba biura znajduje się obecnie na ulicy Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek. Numer telefonu oraz pozostałe dane kontaktowe pozostają bez...

Informacja o pracy zdalnej

Informujemy, iż w związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym na terenie RP, Pracownicy biura Tureckiej Izby Gospodarczej w okresie od 01.04.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. pracują wyłącznie w trybie zdalnym. W związku z powyższym, w okresie niniejszych 2 tygodni...