Centrum Biznesu i Innowacji TIG w Turku.

Turecka Izba Gospodarcza stworzy nową infrastrukturę,  wzmocni swój potencjał organizacyjno-logistyczny oraz merytoryczny w celu rozbudowy oferty oraz świadczenia wysoce specjalistycznych i pro-rozwojowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, poprzez stworzenie...

Lepsza przyszłość z własną firmą

Główny celem projektu jest zwiększenie szansy na założenie i utrzymanie nowych przedsiębiorstw przez 46 osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających  bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i...