Turecka Izba Gospodarcza przystępuje do kolejnego etapu organizacji konkursu „Mój plan na Ekobiznesplan”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Etap ten polega na napisaniu ekobiznesplanu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. Do  finałowego etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników, którzy przedstawią najlepsze prace. Przygotowane biznesplany wraz z załącznikami prosimy dostarczać do biura TIG, przy ul. Żeromskiego 37 w Turku, bądź w postaci podpisanych skanów na adres mailowy k.gorski@tig.turek.pl do dn. 24 maja 2024 r do godz. 15.00.

Finaliści zostaną wyłonieni do dn. 6 czerwca br. Termin gali finałowej upubliczniony zostanie na stronie www.tig.turek.pl po 6 czerwca br.

Ostatni etap – finał konkursu, polega na zaprezentowaniu przed zgromadzonym Jury własnego pomysłu na działalność gospodarczą. Na potrzeby prezentacji każdy z zakwalifikowanych uczestników może wykorzystać różne formy ekspozycji/demonstracji, w tym prezentacje multimedialne. Po zapoznaniu się przez Jury z zaprezentowanymi przez uczestników konkursu biznesplanami oraz przygotowanymi prezentacjami zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

3.-zalacznik-nr-2-wzor-biznesplanu-1

4.-zalacznik-nr-3-Zgoda-opiekuna-na-udzial-dziecka-w-konkursie-1

5.-zalacznik-nr-4-klauzula-informacyjna-1

Ekobiznesplan-regulamin-konkursu

zalacznik-nr-1-formularz-zgloszeniowy