Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”.

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego odbędzie się w dniach 9-10 maja 2024 r. Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na samokształcenie, materiały szkoleniowe do jego realizacji zostaną przesłane po otrzymaniu od Państwa wypełnionej karty zgłoszeniowej. Drugi dzień szkolenia odbędzie się w sali szkoleniowej Tureckiej Izby Gospodarczej, ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek, w godzinach 9:00 – 15:00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu za osobę to 180 zł + VAT dla członków Tureckiej Izby Gospodarczej, oraz 220 zł + VAT dla pozostałych firm oraz instytucji.

Zgłoszeń prosimy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej mailowo na adres: biuro@tig.turek.pl lub osobiście w biurze TIG do dnia 06.05.2024 r. 

Przypominamy, że ważność szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wynosi 5 lat, po tym okresie szkolenie należy powtórzyć.

Załącznik nr 1 – KARTA-ZGŁOSZENIOWA BHP