Szkolenie – Zmiany w podatkach PIT, CIT I VAT w 2020 r.

Turecka Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Skarbowym w Turku serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „Zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT w 2020 r.” , które odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00 w sali szkoleniowej Tureckiego Inkubatora...

Szkolenia i staże dla osób bezrobotnych

 W związku z realizacją przez Turecką Izbę Gospodarczą wraz z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i stażach!  Dla kogo: Osoby bezrobotne i bierne...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !!! Zapraszamy do udziału w projekcie „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest...

Baza Danych Odpadowych

Zmiany w prawie związane z ewidencją odpadów w Bazie Danych Odpadowych: Ewidencja odpadów w formie papierowej będzie wycofana po 30 czerwca 2020Wszystkie dane z papierowej ewidencji muszą być wprowadzone do systemu BDO do 31 lipca 2020 Nie każdy, kto ma odpady jest...