Wsparcie działalności statutowej TIG

 Zapraszamy zarówno osoby fizyczne, jak i prawne do wspierania działalności statutowej Tureckiej Izby Gospodarczej, poprzez dokonywanie wpłat na konto bankowe nr 93 1090 1229 0000 0000 2203 7782. Każda, nawet najmniejsza kwota, jest dla nas bardzo ważna i...

Kawęczyn – oferta inwestycyjna

Gmina Kawęczyn intensywnie realizuje budowę 8 ha strefy inwestycyjnej przy drodze krajowej DK 83! To obszar w centrum Polski, oddalony jedynie o 30 km od węzła A2 i 40 km od węzła S8! Obecnie trwa procedura zagospodarowania terenu a za chwilę rozpocznie się budowa...

Komunikat

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika). Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków...