Z radością ogłaszamy, że Turecka Izba Gospodarcza w konsorcjum z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego została wybrana na jednego z partnerów w projekcie niekonkurencyjnym “Świadczenie usług proinnowacyjnych przez sieć IOB w Wielkopolsce”!

To ogromny zaszczyt dla naszej instytucji, która jako jedyna z subregionu konińskiego będzie uczestniczyć, w tak innowacyjnym projekcie, który ma na celu rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie IOB oraz wsparcie ich potencjału.

Dzięki naszemu udziałowi w projekcie, mamy szansę nie tylko na rozwój naszej organizacji, ale także na stworzenie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w subregionie konińskim.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści dla lokalnej społeczności biznesowej i przyczyni się do wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności naszego regionu.

Dziękujemy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za zaufanie i możliwość udziału w tym ważnym projekcie!

W wyniku otwartego naboru na Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Świadczenie usług proinnowacyjnych przez sieć IOB w Wielkopolsce”, przeprowadzonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., wybrano podmioty, które zawarły w dniu 15 marca br umowę partnerską.

I tak, w ramach projektu sieć Instytucji Otoczenia Biznesu w Wielkopolsce tworzyć będą:

  • Podregion poznański, w tym miasto Poznań: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząca Poznański Park Naukowo Technologiczny.
  • Podregion koniński: Turecka Izba Gospodarcza.
  • Podregion kaliski: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.
  • Podregion leszczyński: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
  • Podregion pilski: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.

Lider projektu: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wartość projektu to 20 000 000,00 PLN

Projekt „Świadczenie usług proinnowacyjnych przez sieć IOB w Wielkopolsce” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet FEWP.01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie FEWP.01.06 Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie IOB/Klastry oraz wsparcie ich potencjału, Cel szczegółowy EFRR.CP1.III – Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, Typ projektu 2: Budowa potencjału instytucji otoczenia biznesu, w tym ośrodków innowacji oraz profesjonalizacja i sieciowanie.