Newsletter dla przedsiębiorców

NEWSLETTER 11.05.2022   Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu   Sprawdź status odprawy granicznej pojazdu (SOG) Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę skierowaną do przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodowy przewóz towarów przez polskie przejścia...

Rada Tureckiej Izby Gospodarczej z absolutorium

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Tureckiej Izby Gospodarczej. Prezes Damian Brzóska wraz Dyrektor Moniką Kozłowską przedstawili sprawozdanie z działalność Rady za ostatni rok. Podczas spotkania ważną dyskutowaną kwestią przez...