Rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert na dostawę narzędzi komputerowych/programu do badania predyspozycji zawodowych online. Rozeznanie...