Zachęcamy do konsultacji przygotowanej Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. 

Koncepcja opracowana została przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie przy współudziale samorządowców, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i przedsiębiorców działających w ramach grup roboczych. ds. Transformacji Wielkopolski Wschodniej. To pierwszy tego typu dokument w Polsce, opracowany dla regionu silnie uzależnionego od sektora wydobywczego i energetycznego!

Koncepcja zakłada, że do 2030r. nastąpi zaprzestanie eksploatacji węgla oraz jego wykorzystania w elektroenergetyce i ciepłownictwie na obszarze Wielkopolski Wschodniej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem a wszelki uwagi i/lub sugestie zmiany dokumentu prosimy przesyłać do na adres biuro@tig.turek.pl i/lub  transformacja@arrkonin.org.pl

 

Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji dla WW