Turecka Izba Gospodarcza stworzy nową infrastrukturę,  wzmocni swój potencjał organizacyjno-logistyczny oraz merytoryczny w celu rozbudowy oferty oraz świadczenia wysoce specjalistycznych i pro-rozwojowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, poprzez stworzenie silnego ośrodka generującego warunki dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw – Centrum Biznesu i Innowacji TIG w Turku.

W wyniku realizowanego projekt pt. „Rozwój potencjału Tureckiej Izby Gospodarczej do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców poprzez budowę Centrum Biznesu i Innowacji w Turku” powstanie nowy obiekt użyteczności publicznej o powierzchni ok. 320 m2. W budynku znajdzie się prototypownia, sala konferencyjna, sale szkoleniowe – creativespace, pomieszczenia biurowe, strefa coworkingu, sala spotkań biznesowych. Wszystkie pomieszczenia wyposażone będą w sprzęt teleinformatyczny i multimedialny.

W ramach projektu wprowadzone zostaną nowe usługi m.in.

– w zakresie optymalizacji procesów konstrukcyjno-wytwórczo-obróbczych za pomocą uruchomionej w Centrum Prototypowani 3D m.in.: poprzez   wytworzenie wirtualnego modelu (komputerowa wizualizacja 3D), po transfer cyfrowy tego modelu do zautomatyzowanych urządzeń obróbczych i wytworzenie fizycznego prototypu przy zminimalizowanych nakładach czasu, energii i materiałów.

– modelowania 3D, czyli tworzenia trójwymiarowych modeli na podstawie dostarczonej przez firmę dokumentacji, które służyć mogą do dalszych prac projektowych, wizualizacje gotowych produktów bądź tworzyć bazę do wykonania produktów na obrabiarkach CNC,

– usług druku przestrzennego i wielkoformatowego, skanowania 3D, tworzenia modeli imitacyjnych realizacji krótkich serii produkcyjnych.

– wynajmu nowocześnie przygotowanej infrastruktury do codziennej pracy biurowej, organizacji spotkań, szkoleń czy konferencji biznesowych.

Okres realizacji projektu maj 2018 – grudzień 2019r.

Od ponad 19 lat Turecka Izba Gospodarcza  prowadzi konsekwentne działania na rzecz wspierania i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pozyskiwane przez nas środki  finansowanie, realizacja własnych projektów  pozwalają  na podejmowanie coraz to nowych wyzwań, które  stają się wielką szansą dla  lokalnych  i regionalnych firm. Jednoznacznie wskazuje też, jak ważne są  działania na rzecz rozwoju biznesu.