Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami”.

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 r. Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na samokształcenie, materiały szkoleniowe do jego realizacji zostaną przesłane po otrzymaniu od Państwa wypełnionej karty zgłoszeniowej. Drugi dzień szkolenia odbędzie się w sali szkoleniowej Hostelu Barbórka przy ul. Legionów Polskich 8 w Turku w godzinach 9:00 – 15:00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu za osobę to 130 zł + VAT dla członków Tureckiej Izby Gospodarczej, oraz 160 zł +VAT dla pozostałych firm oraz instytucji.

Zgłoszeń prosimy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej mailowo na adres: m.zasada@tig.turek.pl lub osobiście w biurze TIG do dnia 28.02.2020 r. 

Przypominamy, że ważność szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wynosi 5 lat, po tym okresie szkolenie należy powtórzyć.

KARTA ZGŁOSZENIOWA