Zmiany w prawie związane z ewidencją odpadów w Bazie Danych Odpadowych:

  • Ewidencja odpadów w formie papierowej będzie wycofana po 30 czerwca 2020
  • Wszystkie dane z papierowej ewidencji muszą być wprowadzone do systemu BDO do 31 lipca 2020
  • Nie każdy, kto ma odpady jest zobowiązany prowadzić ich ewidencję

Szczegółowe informacje na temat, kto ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów można znaleźć na www.biznes.gov.pl