Zapraszamy do składania ofert na dostawę narzędzi komputerowych/programu do badania predyspozycji zawodowych online.

Rozeznanie rynku