Pomoc w przygotowaniu i wypełnieniu wniosku w ramach projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – „Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

Szanowni Państwo, oferujemy swoją pomoc w przygotowaniu i wypełnieniu wniosku w ramach projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – „Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, w...

Strona projektu „Lepsza przyszłość z własną firmą”

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się pytaniami, informujemy, iż wszystkie aktualne informacje, dokumentacja oraz terminy składania biznesplanów, dotyczące projektu „Lepsza przyszłość z własna firmą” dostępne są na stronie projektowej...