Szanowni Państwo, oferujemy swoją pomoc w przygotowaniu i wypełnieniu wniosku w ramach projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – „Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, w którym to możecie Państwo otrzymać dofinansowanie w kwocie nawet do 5 000 000,00 PLN na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór trwa do dnia 28.09.2018r.

W przypadku zainteresowania przygotowaniem wniosku przez Turecką Izbę Gospodarczą zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 63 289 18 89 bądź w biurze TIG, przy ul. Kaliskiej 47 w Turku w terminie nieprzekraczalnym dnia 31.07.2018r.

Więcej informacji nt. projekcie znajdą Państwo na stronie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/275