Szkolenia z możliwością dofinansowania z UE dla osób powyżej 50 roku życia!
Skorzystaj z okazji i uzyskaj nawet 80% finansowania dla działań rozwojowych w Twojej firmie.
Zgłoś się 
do nas już dziś!

Temat

Miejscowość Termin Godzina

Cena

Zmiany w prawie pracy  2019
Turek
06.05.2019r
9:00
269,00 zł + VAT

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019, w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawienie od strony praktycznej problematyki związanej ze zmianą sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika- podział na części A, B, C i D oraz wprowadzeniem krótszego okresu archiwizacji i ich elektronizacji, a także możliwości wydawania pracownikowi akt oraz obowiązków pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci przedkładania raportów informacyjnych. Przedstawiona zostanie również problematyka wyodrębnienia dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy w ramach warsztatów  będą mieli za zadanie stworzyć akta osobowe na podstawie nowej regulacji. Ponadto zostanie zaprezentowana regulacja dotycząca monitoringu wizyjnego, monitoringu poczty elektronicznej pracowników i innych form. Ostatnią częścią szkolenia będzie problematyka Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zasady ich funkcjonowania, możliwość zawierania umów, problematyka dziedziczenia oraz wypłaty zebranych środków.

Adresaci szkolenia: Adresatami niniejszego szkolenia są osoby zajmujące się kadrami, pracownicy działów HR, rekruterzy oraz zainteresowani pracownicy.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Karta zgłoszeniowa Prawo pracy 6.05.2019
Program szkolenia Zmiany w prawie pracy 2019

* wypełniony formularz wyślij na adres: biuro@tig.turek.pl