.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Szkolenie organizowane w formie samokształcenia kierowanego odbędzie się w dwóch terminach 08-09.11.2023r. oraz 09-10.11.2023r. w godzinach 9.00 do 15.00 w sali szkoleniowej TIG (Turek, ul. Żeromskiego 37).

Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na samokształcenie. Materiały szkoleniowe do jego realizacji zostaną przesłane po otrzymaniu od Państwa karty zgłoszeniowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 180 zł + VAT/osobę dla członków Tureckiej Izby Gospodarczej oraz 220 zł + VAT/osobę dla pozostałych firm oraz instytucji.

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres m.zasada@tig.turek.pl lub dostarczenie osobiście do Biura TIG do dnia 03.11.2023r.

Przypominamy, że ważność szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami wynosi 5 lat, po tym okresie szkolenie należy powtórzyć.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • Oceny zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  • Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • Ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

program szkolenia bhp

KARTA-ZGŁOSZENIOWA-bhp

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Matczak- wieloletni specjalista ds. bhp, inspektor ochrony przeciwpożarowej, absolwent kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, auditor systemu zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018