Akcja – Zielona transformacja

O projekcie Turecka Izba Gospodarcza otrzymała pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji ogółem do kwoty 148 597,00 zł, w tym z przeznaczeniem na: – koszty inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do kwoty 3 150,00 zł i  koszty bieżące do kwoty 145 447,00 zł...

Przedsiębiorstwo Społeczne +

Wzmocnienie potrzeb Tureckiej Izby Gospodarczej w zakresie wyzwań związanych z realizacji usług społecznych poprzez stabilizację miejsc pracy oraz  wsparcie doraźne. Turecka Izba Gospodarcza z ogromną radością ogłasza, że udało się pozyskać wsparcie finansowe w...