O PROJEKCIE

Turecka Izba Gospodarcza z ogromną radością informuje, iż udało nam się pozyskać wsparcie finansowe w wysokości 190 000,00 złotych na realizację projektu pn. Zielona Transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej, który realizowany jest w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, którego głównym celem jest  umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

W ramach przedsięwzięcia „Zielona transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej”, od 1 marca 2024 r. realizowane będą dwa działania inwestycyjne, które mają za zadanie wpłynąć na wzmocnienie odporności i rozwój Tureckiej Izby Gospodarczej.

Pierwszym zadaniem, jakie będziemy realizować w ramach projektu, jest zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kW na dachu budynku będącego siedzibą Tureckiej Izby Gospodarczej, którego powierzchnia użytkowa wynosi 320 m2, znajdującego się przy ulicy Stefana Żeromskiego.

Drugie zadanie planowane do realizacji w projekcie związane jest z zakupem oraz montażem gruntowej pompy ciepła, czyli urządzenia grzewczego, które wykorzystuje naturalny kierunek zmian temperatury do ogrzewania pomieszczeń, czy też bieżącej wody. Montaż pompy ciepła, podobnie jak instalacji fotowoltaicznej pozwoli PS TIG stać się podmiotem przyjaznym środowisku naturalnemu.

Oba zadania inwestycyjne, które planujemy zrealizować w ramach projektu wpisują się w dążenie do zrównoważonego rozwoju i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Ich realizacja pozwoli nam osiągnąć wyższy poziomu efektywności energetycznej. Wykorzystanie energii słonecznej, jako źródła zasilania, przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej z tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł oraz ograniczenia eksploatacji paliw kopalnych.

Poprzez realizację obu inwestycji nasze przedsiębiorstwo zdecydowanie poprawi swą efektywność energetyczną. Ponadto, posiadanie własnego źródła energii i ogrzewania da nam wiele korzyści – nie tylko finansowych, ale pozwoli nam również efektywnie realizować zadania określone w statucie – związane chociażby z podejmowaniem działań związanych z ochroną środowiska. Ta inwestycja przyczyni się do transformacji TIG w bardziej zrównoważoną, ekologiczną i przyszłościową organizację.

Projekt przyczyni się do naszego długoterminowego rozwoju oraz umożliwi nam kontynuowanie naszej misji w służbie przedsiębiorcom i mieszkańcom regionu.

Projekt dofinansowany jest ze środków KPO, w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.03.2024

W związku z realizacją projektu pn. „Zielona Transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na obszarze siedziby Tureckiej Izby Gospodarczej, zlokalizowanej przy ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek.

Szczegóły dotyczące zamówienia, tj. treść Zapytania ofertowego oraz załączniki wymagane do złożenia przekazujemy do pobrania poniżej:
1. Treść zapytania ofertowego – ZAPYTANIE OFERTOWE
2. Załącznik nr 1 – załącznik nr 1 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Załącznik nr 3 – Załącznik nr 3 – Wykaz oferowanego sprzętu w ramach zamówienia

Zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.05.2024

W związku z realizacją projektu pn. „Zielona Transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” na lata 2022-2025, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż gruntowej pompy ciepła w budynku stanowiącym siedzibę Tureckiej Izby Gospodarczej, zlokalizowanym przy ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek.

Szczegóły dotyczące zamówienia, tj. treść Zapytania ofertowego oraz załączniki wymagane do złożenia przekazujemy do pobrania poniżej:
1. Treść zapytania ofertowego – ZAPYTANIE OFERTOWE – pompa ciepła
2. Załącznik nr 1  – załącznik nr 1 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Załącznik nr 3 – Załącznik nr 3 – Wykaz oferowanego sprzętu w ramach zamówienia

Zapraszamy do składania ofert.