Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie „Wyjdź naprzeciw zmianom”
Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.
Dotacja – 24 000,00 zł netto
Pomostówka – 1 850,00 zł netto (przez średnio 10 miesięcy)
Dodatkowych informacji udziela zespół konsultantów TIG – tel 63 2891889
Formularz rekrutacyjny i niezbędne dokumenty są dostępne poniżej