KOMUNIKAT PRASOWY NR 4

Wielkopolska wymienia się doświadczeniami dotyczącymi wspierania internacjonalizacji MŚP z europejskimi regionami.

COMPETE IN_Press Release nT-4_pol