To już XXI edycja konkursu, w którym wybierzemy przedsiębiorcę w szczególny sposób wyróżniającego się na lokalnym rynku. Tytuł „Firma Roku” promuje szczególnie aktywne, dynamicznie rozwijające się firmy i jest wyrazem uznania dla ich roli w rozwoju gospodarczym powiatu.

Konkurs organizowany jest w jednej kategorii otwartej, tj. bez ograniczeń co do wielkości zatrudnienia. Warunkiem wzięcia udziału jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatu tureckiego min. 2 lata, (wliczając okres pracy zakładów pokoleń) bez względu na jej formę organizacyjno-prawną.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu dokonywać mogą podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje gospodarcze i samorządowe oraz osoby fizyczne, przy czym każdy przedsiębiorca ma również możliwość zgłoszenia własnej działalności.

Ogłoszenie zwycięscy oraz wręczenie nagrody-statuetki tura odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z krótkim uzasadnieniem należy przesłać na adres biuro@tig.turek.pl lub dostarczyć do siedziby biura Tureckiej Izby Gospodarczej (ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek Turek) do dnia 15.01.2021 r.

 Karta zgłoszeniowa

Informacja dodatkowa

Klauzule ODO Marketing