W dniu 20 kwietnia br. odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Tureckiej Izby Gospodarczej.
Prezes Damian Brzóska wraz Dyrektor Moniką Kozłowską przedstawili sprawozdanie z działalność Rady za ostatni rok.
Podczas spotkania ważną dyskutowaną kwestią przez członków Izby, była pomoc dla Ukrainy oraz uchodźców przebywającym na terenie powiatu tureckiego.
Jednym z punktów zgromadzenia było również wręczenie nagrody dla laureata konkursu Firma Roku 2021.
W XXI edycji konkursu zwyciężyła firma OSK Kursy Zawodowe „Kurzawa” Maria Kurzawa.
Raz jeszcze gratulujemy zwyciężczyni i życzymy dalszych sukcesów.