Turecka Izba Gospodarcza zaprasza do wsparcia finansowego zakupu Ambulansu typu B, w ramach akcji „Ambulans-Pandemia”. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 300 000 zł (specyfikacja planowanej do zakupu karetki w załączeniu).

Wszystkim osobom, które chciałyby wesprzeć akcję, udostępniamy numer konta Tureckiej Izby Gospodarczej, na które można przekazywać środki na wyżej wymieniony cel:

numer konta: 93 1090 1229 0000 0000 2203 7782, z dopiskiem „Ambulans – Pandemia”

Wpłaty można przekazywać do dnia 10.05.2020. Po upływie okresu zbiórki wpłacona kwota wraz z informacją danych o darczyńcach zostanie przekazana na w/w cel.

Za każde okazane wsparcie serdecznie dziękujemy!

ambulans – informacje