Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu
Inspektorat w Turku
ul. Armii Krajowej 18
zaprasza w ramach projektu „Edukacyjny Turek” do udziału w bezpłatnych szkoleniach o następującej tematyce:

Lp.

 

Temat szkolenia Termin szkolenia
1

 

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie na PUE ZUS – warto się przekonać  – szkolenie dla  płatników składek i ubezpieczonych.

 

25.07.2018

21.08.2018

13.09.2018

25.10.2018

15.11.2018

13.12.2018

 

2 Zasiłki chorobowe – prawo, ustalanie okresów zasiłkowych, dokumenty do ustalania prawa do zasiłku.

 

 

04.10.2018
3 Wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich  na Platformie Usług Elektronicznych – szkolenie dla lekarzy.

 

 

26.07.2018

22.08.2018

14.09.2018

26.10.2018

16.11.2018

11.12.2018

 

Szkolenia wymienione w pkt 1 i 2 odbywać się będą w wyżej wymienionych terminach w godz. od 10:00 do 12:00 w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku, ul. Jedwabnicza 4, natomiast szkolenia dla lekarzy przeprowadzone zostaną w siedzibie Inspektoratu ZUS w Turku, ul. Armii Krajowej 18 bądź w siedzibie placówki medycznej po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: halina.luzna@zus.pl  lub pod numerem telefonu: 63 289 19 69 w.302