Z głębokim żalem informujemy o śmierci członka Tureckiej Izby Gospodarczej

Zenona Kurzawy
właściciela firmy Ośrodek Szkolenia Kierowców 

 W pamięci naszej pozostanie na zawsze jako człowiek pogodny, spokojny i życzliwy dla innych.

Rada Tureckiej Izby Gospodarczej wraz z pracownikami biura
składają wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w sobotę, 22 września br. o godz. 11:00 w Kościele M.B. Fatimskiej, po czym kondukt żałobny uda się na cmentarz komunalny w Słodkowie.