Z przyjemnością informujemy, że Turecka Izba Gospodarcza została beneficjentem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na przedsięwzięcie pod nazwą „Zielona Transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej”. Realizacja projektu obejmuje dwa kluczowe działania inwestycyjne, mające na celu wzmocnienie odporności oraz rozwój naszej Izby.

  1. Instalacja Fotowoltaiczna o Mocy do 20 kW

Pierwszym etapem projektu jest zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kW. Ta inwestycja, planowana na nieruchomości przy ulicy S. Żeromskiego 37, ma na celu zwiększenie wydajności energetycznej Tureckiej Izby Gospodarczej.

Cała instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych, falownika, stelaża, monitoringu wydajności oraz systemów zabezpieczeń. Realizacja tego zadania pozwoli nie tylko na zwiększenie niezależności energetycznej, lecz również na generowanie oszczędności finansowych, co umożliwi rozwijanie nowych usług społecznych i utrzymanie miejsc pracy.

  1. Gruntowa Pompa Ciepła

Drugim etapem inwestycji jest zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła. To urządzenie grzewcze wykorzystuje naturalne zmiany temperatury do ogrzewania pomieszczeń i bieżącej wody. Uniezależni TIG to od tradycyjnych dostawców źródła ciepła, redukując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko. Realizacja tego zadania obejmie wykonanie odwiertów geologicznych, montaż kolektorów pionowych, przyłącza do budynku oraz montaż pompy ciepła z buforem.

Oba przedsięwzięcia wpisują się w dążenie do zrównoważonego rozwoju i minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła zostaną wyposażone w systemy monitorowania energii i sterowania, co pozwoli na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ciepła.

Zrównoważony Rozwój i Odporność Społeczna

Realizacja projektu jest zgodna z planem rozwoju Tureckiej Izby Gospodarczej, która aktywnie wspiera ochronę środowiska. Jednocześnie wpisuje się w plany Wielkopolski Wschodniej dotyczące osiągnięcia neutralności energetycznej do 2040 roku. Nasza Izba jako organizacja pozarządowa ma szansę stać się pionierem w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, stanowiąc wzór dla innych organizacji w regionie. 

Przez realizację inwestycji planujemy także wprowadzenie nowych usług szkoleniowych oraz doradczych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, wspierając rozwój społeczności lokalnej.

Wierzymy, że „Zielona Transformacja Tureckiej Izby Gospodarczej” przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu.

Osiągnięcie celów programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” stanie się rzeczywistością dzięki efektywnej współpracy i zrównoważonym inwestycjom.