Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy? Zgłoś się do udziału w projekcie „Lepsza przyszłość z własną firmą”, w ramach którego będziesz miał możliwość pozyskania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
1. Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo),
2. Osoby w wieku 30 lat i więcej,
3. Osoby zamieszkujące w powiatach: tureckim, kolskim, kaliskim i miasto Kalisz,
oraz spełniające minimum jeden z poniższych warunków:
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie.

W ramach projektu oferujemy:
– udzielenie jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej – 25.000,00 zł,
– wsparcie pomostowe przez 9 miesięcy prowadzenia działalności – 1.600,00 zł/m-c,
– wsparcie pomostowe doradcze,
– specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Planowany termin prowadzenia rekrutacji: od 2 lipca 2018 r. do otrzymania 35 formularzy zgłoszeniowych (z możliwością przedłużenia rekrutacji do otrzymania odpowiedniej ilości zgłoszeń w preferowanych branżach OZE)

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona! W przypadku przekroczenia zakładanej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie wstrzymana.

Wszystkie dokumenty związane z prowadzoną rekrutacją (tj. regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, karta oceny formularza oraz branże, które są premiowane podczas oceny formularzy) znajdą Państwo w załącznikach.

Więcej informacji na temat projektu udzielają Konsultanci Tureckiej Izby Gospodarczej.

Biuro projektu:
Kaliska 47, 62-700 Turek
tel. 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl

Załączniki:

Regulamin rekrutacji
Wstępny formularz rekrutacyjny – wersja PDF
Wstępny formularz rekrutacyjny – wersja Word
Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego
Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych